Denní svícení AHD Kit se senzorem

 

Denní svícení AHD Kit se senzorem

Jednotka denního svícení AHD bez senzoru


Všeobecné informace:

Systém denního svícení AHD (Automatic Halogen Daylight) je způsob využití originálního osazení světlometů pro denní svícení. Modul AHD ve velikosti menší než krabička cigaret, umožňuje svítit jen hlavníma světlama a to bez zadních lamp a podsvětlení přístrojové desky včetně celého interiéru a to vše dle předpisů o denním svícení! Tím vzniká průměrná úspora 10.8A, jedná se pouze o výkonovou úsporu, která nijak fyzicky neovlivní spotřebu, ovšem kladně ovlivní životnost alternátoru, včetně žárovek. Nemusím zde dlouhosáhle hovořit o kladech úspory elektrické energie v zimním období, kdy je nutné mít co nejvíce elektrické energie pro nabíjení akumulátoru (viz.krátké starty), jelikož se zde projevuje tepelná závislost vnitřního odporu baterie. Vnitřní odpor baterie by měl být v ideálním případě roven 0 Ohmů, jen tehdy poskytne baterie maximální výkon!

Vzhledem k tomu, že hlavní "potkávací" světlomety mají v každém světle halogenovou žárovku výkonu 55W/12V, což je v součtu 110W, tak není příliž hospodárné uvedenými žárovkami permanentně svítit. Výkon denních světel postačí pouze poloviční i menší, proto bylo zvoleno digitální řízení výkonu dálkových halogenových žárovek z 55W na cca 13W při denním svícení, jedná se pouze o přibližnou hodnotu! Může se stát, že výrobní nastavení svitu dálkových žárovek v denním režimu může nepříjemně oslňovat. Důvodem je odlišná konstrukce Vašeho světlometu, respektive jiný geometrický tvar paraboly. Tento problém byl odstraněný režimem "učení", kde si velmi jednoduše můžete zvolit intenzitu svitu dálkových žárovek v denním režimu. Dálkové žárovky byly zvoleny pro vyšší výšku osvětlení, neboť se snížil výkon žárovek. Funkce dálkových světel není omezena. Životnost žárovek není ovlivněna, množí se spekulace o ovlivnění "halogenového efektu". "Halogenový efekt" je princip funkce halogenových žárovek, který při nižším napětí přestává fungovat. "Halogenový efekt" je narušen nevhodným způsobem řízení výkonu a to především pomocí PWM. Jednotka AHD využívá moderní způsob řízení výkonu tzv. "studenou metodou" a je k žárovkám velmi šetrná.

Funkce jednotky:

Tak jak je z názvu plynoucí, jedná se o modul denního svícení AHD s implementovaným světelným senzorem, který pozvedá jednotku AHD o level výše. Nyní se o chod denních či hlavních "potkávacích" světel stará pouze jednotka AHD. Po nastartování jednotka AHD aktivuje digitální regulaci výkonu 55W dálkových žárovek s výkonem pouze cca 13W, ale to jen tehdy, pokud bude osvětlení venkovního prostředí dostatečně vysoké! Při ručním zapnutí hlavních světel, nebo vypnutí motoru, se režim denního svícení automaticky deaktivuje, dle vyhlášky. Pokud v průběhu jízdy dojde ke znížení okolní světelné intenzity (noc) jednotka AHD automaticky deaktivuje režim denního svícení a aktivuje hlavní "potkávací" světla. To platí i při vjezdu do tunelu! V opačném případě, když v průběhu jízdy dojde ke zvýšení okolní světelné intenzity, jednotka AHD okamžitě deaktivuje hlavní "potkávací" světla a aktivuje digitální řízení výkonu dálkových žárovek v režimu denního svícení. Součástí balení je jednotka AHD, světelný senzor, výkonové spínací relé pro spínání hlavních světel, návod k instalaci a všechny nutné konektory. Modul AHD je nyní nově vybavený režimem učení  pro nastavení světelné intenzity v denním režimu.

Naše cena: 2 480,-
Dostupnost: Vyrábí se po objednání

Kontakt

Pondělí - Pátek:
od 8.00 - 17.00

tel: +420 777 875 098
email: cybertronic@email.cz

© 2012 Cybertronic-labs.cz | Vyrobili: Prezentuji.cz - tvorba webových stránek